i18n

Drupal 7 Multilingual: What's new in i18n | Evolving Web

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen in i18n voor Drupal 7. Er zijn een hele reeks submodules bijgekomen, en 't is niet vanzelfsprekend om dan nog door de bomen het bos te zien. Deze uitstekende blogpost zet de puntjes op de i en geeft bij elk van die modules tekst en uitleg. Vermeldenswaardig is ook een paragraaf over het onderscheid tussen "Node level translation" en "Field level translation". Voor wie dieper wil graven liggen daar ook nog interessante links bij te grabbel.

translate node references with i18nsync | drupal.org

To do: create a patch for this issue. Ergens zit een conditie op de language settings die het language neutral niet helemaal respecteert. In het geval van een taal neutrale node die verwijst naar een taalspecifieke node kan de node refererende node niet bewaard worden wegens een validatiefout. Taal-neutrale nodes zouden naar alles moeten kunnen verwijzen (indien niet, dan zou hiervoor een configuratie optie moeten voorzien worden).

Tags: 

Drupal Localization and Internationalization: an overview | Figure W

How do you build a site with content in more than one language? This article outlines the features of Drupal that will help you build a multilingual site.

i18n Auto Translate | drupal.org

If you have three languages enabled for content translation on your Drupal website, French, German and English, and French is the default language, when you create a new node in French, this module will automatically create a draft node in German and English.

Translating Books with i18n: translated pages are not outlined automatically | drupal.org

I need to setup a book in my site, which will be available in 2 languages. We assume that the site already has the second language installed and enabled. We will call the 2 languages 'language-1' and 'language-2'. The user should be able to select in which language they wish to see the book, by selecting a language from the site's central language menu. While browsing through the book, the user should be able to switch to the corresponding page in the other language, by using the site's language menu, or by selecting a language link at the bottom of the page.

Subscribe to i18n