fysica

Periodiciteit

Een eerste probleem kwam op de proppen toen men de grootte van de opgewekte liftkracht bij een klapwiekende vogel ging berekenen, gebruik makend van de conventionele aerodynamica zoals die bij vliegtuigen en helikopters gebruikt wordt. Men kwam tot de bizarre conclusie dat vogels die stil in de lucht konden hangen theoretisch onvoldoende lift produceerden om hoogte te houden. Toch deden ze het!

Subscribe to fysica