framework

Backbone.js

Backbone.js is een javascript MVC-framework. Het raamwerk is modulair opgebouwd en bestaat uit volgende componenten: - Events - Model - Collection - Sync - View Persistence wordt geregeld via REST en JSON. Het script kan ook samenwerken met jQuery als dat gebruikt wordt.

Backbone.js maakt gebruik van (en vereist) underscore.js.

CouchDB met Zend Framework | Marlon blog

Wel, dit ziet er interessant uit. Een object-georiënteerde database. Wat moet je je daar bij voorstellen? CouchDB maakt gebruik van een REST-interface om documenten - want zo worden records genoemd - toe te voegen, op te vragen, te bewerken en te verwijderen. Je geeft zelf de velden mee die je wilt opslaan met het document. Deze tutorial, of laat ons zeggen: dit voorbeeld, toont hoe je dat aan de hand van Zend_Rest_Client op een eenvoudige manier kan doen.

Zend Framework Book: Surviving The Deep End

Zend Framework logo

Surviving The Deep End is een online boek over Zend Framework, Engelstalig en opgezet als een tutorial voor het implementeren van een volledige web applicatie in Zend Framework. Het boek is gratis, en leuk is dat comments per alinea kunnen gegeven worden. Super site!

Table of contents (roughly):

 

  1. Introduction
  2. Architecture of Zend Framework Applications (MVC)
  3. Models (best practice)
  4. Installing ZF
  5. "Hello world" with ZF
  6. ZF Bootstrapping procedure
  7. Error handling
  8. Example: A Blogging Application
  9. Domain Model for the Blog: Entries and Authors
  10. Implementing the User Interface

PHP Generic Access Control Lists

Summary: A PHP class offering Web developers a simple, yet immensely powerful "drop in" permission system to their current Web based applications.

Propel ORM

Propel is an open-source Object-Relational Mapping (ORM) for PHP5. It allows you to access your database using a set of objects, providing a simple API for storing and retrieving data. Propel gives you, the web application developer, the tools to work with databases in the same way you work with other classes and objects in PHP. * Propel gives your database a well-defined API. * Propel uses the PHP5 OO standards -- Exceptions, autoloading, Iterators and friends. Propel makes database coding fun again.

Pagina's

Subscribe to framework