@latest bookmarks

When I discover something interesting or surprising on the web, I add a bookmark here on zilverdistel.be. Sometimes I add notes or thoughts as well. Feel free to comment and share your ideas!

De evolutie van de levensverwachting in België, 18 de -20 ste eeuw

Isabelle Devos onderzocht de achtergronden van de historische sterftedaling in ons land. Het doel was om na te gaan hoe de enorme stijging van de levensverwachting in België tot stand is gekomen. In haar besluit verwijst ze naar de Human development index (HDI), ontwikkeld door het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties in 1990. In die index is de focus gericht op menselijk welzijn, en niet op louter economische trends.

Tags: 

WWOOF Nepal

WWOOF Nepal is a multi purpose agro-volunteer project, a sister organization of the international WWOOF network that has been coordinating a volunteer program in the field of sustainable agriculture in Nepal. WWOOF Nepal is a part of a worldwide effort to link volunteers with progressive farmers, promote an educational exchange and build a global community conscious of ecological farming practice. Nepal is essentially an agriculture based country.

Tags: 

Natuur en reizen op Uitzending Gemist

Het afgelopen jaar zijn er veel programma's over reizen en natuur bij de Nederlandse Publieke Omroep uitgezonden.

Pagina's

Subscribe to Front page feed