@latest bookmarks

When I discover something interesting or surprising on the web, I add a bookmark here on zilverdistel.be. Sometimes I add notes or thoughts as well. Feel free to comment and share your ideas!

't Landhuis

'T Landhuis is een gekraakte voormalige biologische boerderij in de omgeving van Gent. Voor de kraak werd het huis vooraan en de schuur en aanpalende grond gebruikt door VZW Ateljee met hun project het Landhuis. In 2009 verhuisden zij echter naar enkele serres in Melle gezien zij sowieso zouden moeten verhuizen in de toekomst. VZW Ateljee staat in voor de kringloopwinkels en sociale restaurants, en in 2013 verkochten zij bio-plantgoed opgekweekt in de nieuwe locatie te Melle, in de eerste plaats aan bio-boerderijen in de streek en op aangekondigde dagen aan particulieren.

Can Decreix

Can Decreix is a place to demonstrate and reflect around the topic of degrowth. Started by activist scientists from Research & Degrowth, Can Decreix is a centre for transformation (of fruits, vegetables, constructions, societies), for research, for testing frugal technologies, arts and agroecology. Situated in Cerbere, a shrinking city, on the sea-side border between France and Spain, Can Decreix is a degrowth hut and space to accept limits and question borders. It is on the border of town, thus not pretending to conquer virgin territories.

How trees survive - by Alex Shigo

This noted researcher and author discusses the characteristics of trees that help them survive, as well as what happens when systems of the tree falter.

Pagina's

Subscribe to Front page feed